try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Kesenek
SGK Kesenek Bilgi Sistemi

Vekiller yine kendilerine çalıştı!

Milletvekillerinin emekliliklerini düzenleyen önerge, Meclis’te yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Buna göre en az 2 yıl vekillik yapanlar emekli maaşı alabilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, kabul edilerek, yasalaştı.

Yasanın görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet milletvekillerinin ortak imzasıyla verilen önergelerle, milletvekillerinin emekliliklerine yönelik yeni düzenlemeler yapıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Yasayla, kendi isteğiyle memuriyetten ayrılanların emekli ikramiyesi alabilmesine olanak sağlanıyor. 15 yılını doldurduktan sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiler gibi, 15 yılını doldurmak şartıyla memuriyetten ayrılanlar da emekli ikramiyesi alabilecek. 15 yıldan az hizmet süresi olanlara ikramiye ödenmeyecek. Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine de emekli ikramiyesi verilecek.

Dava açan, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlar ile ölenlerin hak sahipleri bu davalardan vazgeçerlerse, emekli ikramiyesi alabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ana hizmet birimlerinden Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün bilişim personeli sayısı 50'den 80'e çıkarılacak.

Yabancı uyruklu öğrencilerin prim ödemeleri de düşecek. Bu öğrenciler, asgari ücretin üçte biri üzerinden Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek.

Kanunla, SGK'ca hangi sağlık hizmetlerinin finansmanının sağlanacağı konusunda belirsizlik gideriliyor. SGK, gerekli gördüğü hallerde, kişilerin ulaşım hizmetlerini satın alabilecek veya kiralayabilecek.

İKİ YIL VEKİL OLANA EMEKLİ MAAŞI
Kanunun görüşmelerinde milletvekillerinin emekliliklerine yönelik 3 yeni madde eklendi. Sağlık Sigortası Kanunu'nda ''Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık'' görevinde bulunanların aylıklarının düzenlendiği maddeye, ''Bakanlar ve milletvekilleri'' de eklendi.

Dışarıdan bakan, milletvekili, eski milletvekili olanlara, kanunda belirtilen şartlara sahip olup emekli aylığı bağlanmasına hak kazananlara ve en az 2 yıl süreyle bu görevi yapanlara, malullük, emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanacak. Aylıkların hesaplanmasında; Cumhurbaşkanına ödenen aylık ödeneğin yüzde 40'ı esas alınarak, Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının yüzde 42'si hesaplanacak. Ancak kanuna eklenen başka bir geçici maddeyle, yüzde 42 oranı, 2020 yılına kadar yüzde 60'a çıkartıldı. Bu düzenleme, 1 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeden Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Danışma Meclisi Başkanı ile TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunanlar da yararlanabilecek. Ancak, hak sahiplerine geriye dönük ödeme yapılmayacak.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dışarıdan bakanlık ya da milletvekili görevi esas alınarak malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç; malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlar ile aylık bağlanma şartlarına sahip olmayanlara da en az 2 yıl süreyle Başbakanlık Müsteşarı emsal alınarak, sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemeleri halinde aylık ödenebilecek.

Bakanlık veya milletvekilliği sırasında veya bu görevlerin sona ermesinden sonra ölenlerin hak sahiplerine, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesi açısından bu şart aranmaksızın, hesap edilen aylık esas alınarak ölüm ya da dul ve yetim aylığı bağlanacak.

Ancak, dışarıdan Bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanlar ile bunlardan ölenlerin hak sahiplerine bağlanan aylık bu aylıktan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek.

Bu aylıklar, Cumhurbaşkanı'na ödenmekte olan aylık ödenekteki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanarak ödenecek.

ESKİ VEKİLLERİN SİGORTA BİRİMİ MECLİS’TEN
Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanma hakkına sahip olmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan milletvekilleri ve dışardan bakanların, bu görevleri sona ermesiyle birlikte sigorta primi, 4 yıl boyunca, bir defaya mahsus TBMM bütçesinden karşılanacak. Ödenecek sigorta primi, Başbakanlık Müsteşarı için kanunla belirlenen prime esas kazancı üzerinden hesaplanacak.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmaya hak kazanamayan ancak bir işte çalışanların da sigorta primleri ile emekli keseneği ve kurum karşılığı farkları da TBMM bütçesinden karşılanacak.

Bu hükümler, 1 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

3 LİRA KATILIM PAYI
Aile hekimlerince yazılan reçetelerden de katkı payı alınacak. Reçetelerde yer alan 3 kutu veya 3 kaleme kadar ilaçlar için 3 lira, sonraki ilave her ilaç için 1 lira katılım payı alınacak.

Yeşil kart sahiplerinin Genel Sağlık Sigortasına devredilmesinden sonra da mevcut uygulamanın aynı şekilde devam ettirilmesi amacıyla SGK yetkilendirilecek.

DEPREM MAĞDURLARINA AYLIK
Van ve Simav'da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık ödenmiş ve bu süreye ilişkin sigortalı tescil işleminin kanunda belirtilen sigortalı bildirim sürelerinden kaynaklanan haller saklı kalmak kaydıyla, depremden önce yapılma şartıyla kurumca aylık bağlanacak. Aylık bağlamada, prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmayacak.

Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili Kanunda öngörülen prim veya kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından SGK'ya ödenecek.

Bu kapsama girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmayacak.

AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR
Kanun, İş Kanunu'nda yer alan bazı idari para cezaları günün şartlarına uygun olarak düzenliyor.

Kanuna aykırı olarak işçi çıkaran işveren, her işçi için 450 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverene verilen her özürlü, eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 750 lira olan ceza, bin 700 lira idari para cezasına çıkarılıyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, gerçek veya tüzel kişilere sağlayacağı hizmetlerden gelir sağlayacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun faaliyette bulunduğu dönem içinde, mali imkansızlıklar sebebiyle ödeme güçlüğü yaşayan bazı sosyal taraf temsilcilerinin, kurumsal faaliyetlere katılımlarını sürdürmeleri maksadıyla, birikmiş borçlarını ödemelerinde kolaylık sağlanarak aidat borçlarının yeniden yapılandırılıyor.

TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile Almanya arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önlemeyi Amaçlayan Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da kabul edildi.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Kesenek sitesi sizce nasıl?: