Emekli ikramiyesi, katılım payı, deprem mağduruna aylık...

Başta, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'a prim ödeyip, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden kendilerine SSK veya Bağ-Kur statüsünden aylık bağlanan ve son defa Emekli Sandığına tabi görevden emekliye ayrılmadığı için emekli ikramiyesi ödenmeyenlere ilişkin düzenleme olmak üzere, katılım payı uygulaması ve deprem mağdurlarına aylık bağlanmasını öngören Yasa Tasarısı geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ancak memuriyette geçen süreleri için ikramiyeleri ödenmeyenler hemen umuda kapılmasınlar. Zira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesinin iki ayrı iptal kararına rağmen emekli ikramiyelerinin ödenmesinin önüne set çekmekten vazgeçmiyor...
Anlayacağınız emekli ikramiyesinde yine dağ fare doğuracak gibi gözüküyor.
Tasarıya göre, farklı sigortalılık statülerine tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilerek aylık bağlananlara, devlet memuriyetinde geçen sürelerine ilişkin emekli ikramiyelerinin ödenmesi için, son defa Emekli Sandığına tabi görevdeyken emekliye ayrılmış olma şartı aranmayacak. Ancak başka şartlar aranacak.
Tasarının aynen yasalaşması halinde, kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan şartlar, emekli ikramiyesi ödenebilmesi için de aranacak. Hem de geriye yönelik olarak...
Konunun ayrıntılarını pazar günü ele alacağız...

KATILIM PAYI
Tasarıda öngörülen bir başka düzenleme katılım payı alınması ile ilgili.
İlaç kullanımında tasarrufu özendirmek amacıyla, ayakta tedaviye ilişkin reçetede yer alan her bir ilaç kalemi veya kutu adedi için 3 lirayı geçmemek üzere katılım payı uygulaması konusunda SGK'ya yetki verilmesi öngörülüyor. Ayrıca SGK, katılım paylarının yeniden değerleme oranında artırmaya yetkili olacak.
Buna göre, ayakta tedavi hizmetlerine ilişkin her bir ilaç kalemi veya kutu adedi için ayrıca 3 liraya kadar katılım payı ödenmesi söz konusu olacak.
Katılım payıyla ilgili olarak Tasarıda öngörülen bir başka değişiklik de aile hekimi muayenelerinin katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamından çıkarılmasına ilişkin. Tasarıda öngörülen değişikliğin yasalaşması halinde, aile hekimi muayenelerinden de katılım payı alınması söz konusu olabilecek.

DEPREM MAĞDURUNA AYLIK BAĞLANACAK
Tasarıda yer alan en olumlu düzenleme, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen Van-Erciş depremleri mağdurlarına aylık bağlanması ile ilgili.
Deprem sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahibi eş ve çocukları ile ana ve babalarına en az 30 gün primi veya bir aylık kesenek ile karşılık bildirilmiş veya ödenmiş olması şartıyla, Kanunda öngörülen prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmaksızın aylık bağlanacak.
Kanunda öngörülen prim ve kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından SGK'ya ödenecek.
Deprem sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmayacak.

Zorunlu Trafik Sigortası'nda rizikonun ödenme süresi
ZORUNLU Trafik Sigortası'nda riziko gerçekleştiğinde, sigorta şirketi poliçeyle vermiş olduğu teminat kapsamında ödeme yapmak zorundadır. Sigorta şirketinin ödeme süresi, başvuru tarihinden itibaren 8 iş günüdür. Aksi halde temerrüde düşer.

Ödenmeyen ikramiyem için ne yapmamı önerirsiniz?
YAZILARINIZDA değindiğiniz memur iken özel sektöre geçen ancak emekli ikramiyesi alamayanlardan biriyim. 23 yıl başmurakıplık yaptıktan sonra özel sektörde 3 yıl çalıştım. Son 7 yılın yarısından fazlasını kamuda geçirdiğim için Emekli Sandığından emekli oldum. Son Anayasa Mahkemesi kararlarına ve talebime rağmen SGK ikramiyemi ödemedi. Ne yapmamı önerirsiniz? Mehmet Hançerli
Yazımızda da belirttiğimiz gibi ayrıntılarını pazar günü ele alacağımız, sizin gibi emekli ikramiyesi ödenmeyenlere ilişkin olarak hazırlanan Yasa Tasarısı geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tasarıda, emekli ikramiyesi ödenmesi için son defa Emekli Sandığına tabi görevlerden emekli ayrılmış olma şartının aranmaması öngörülürken, Tasarının yasalaşacağı tarihten önce emekli olanlar için memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olma şartı hem de geriye yönelik olarak öngörülüyor. Buna göre de istifa ederek memuriyetten ayrılanlara ikramiye ödenmesi söz konusu olmayacak.
Bu nedenle vakit geçirmeden dava açmanızda yarar var. Zira Tasarının ilgili maddesinin aynen yasalaşması halinde yeniden Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi söz konusu olabilecek.

Metin Taş-Sezgin Özcan
15 Aralık 2011 Perşembe 02:00

Konular