Deprem mağdurlarına aylık bağlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'undan geçen kanunla Van ve Simav'da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Bu kişilerin en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık bildirilmiş veya ödenmiş olması yeterli olacak. Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili kanunda öngörülen prim veya kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından SGK'ya ödenecek. Bu kapsama girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmayacak.

Üç kutu ilaç için 3 lira katılım payı

İlaç kullanımında tasarrufu özendirmek amacıyla SGK, aile hekimlerince yazılan reçeteler dahil olmak üzere reçetede yer alan üç kutu 3 kaleme ya da 3 kutuya kadar ilaç için 3 lira, sonraki ilave her bir kalem ya da kutu ilaç için 1 lira katılım payı uygulamaya yetkili olacak. Acil haller, iş kazası, koruyucu hekimlik gibi durumları içeren (reçetelerin yüzde 64'ü) reçeteler kapsam dışında olacak. Yüzde 36'lık reçete grubunu kapsayan düzenlemenin 350 milyon liralık bir getirisi olacak. Kanunla ayrıca yabancı öğrencilerin sağlık sigortalı olması için bin lira yerine bunun üçte biri para yatırmaları yeterli olacak.

Konular