12 Eylül mağdurları, borçlanma için 25 Ağustos'a kadar başvursun

Ülkemiz demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmesi gereken, geçen eylülde yapılan referandum sonrasında vatandaşlarımızın daha demokratik ve özgür bir ortamda yaşamaları için düzenlemeler yapılıyor.

Diğer taraftan da geçmişte antidemokratik muamelelere maruz kalanların mağduriyetinin giderilmesi için adımlar atılıyor. Onlardan birisi de 12 Eylül darbesinden sonra mağduriyet yaşayanlara getirildi.

SGK Kanunu'na 6111 sayılı kanunla eklenen maddeyle 12 Eylül mağdurlarına borçlanma imkanı getirildi. Düzenlemeye göre; sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenler, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri borçlanabilecek. Bunun için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren altı ay içerisinde talepte bulunmaları gerekiyor.

Talep bulunulması kaydıyla, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreler, talep tarihinde hesaplanacak primlerin; bu durumlarından dolayı dava açıp tazminat alanların borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almamış olanların ise Hazine'ce ödenmesi suretiyle borçlandırılacak. Bu şekilde borçlanılan süreler emeklilik hesaplamasında SSK prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecek. Ancak, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki borçlanılan süreler sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeyecek. Yani o tarihten önce sigortası başlamamış olanların sigorta başlangıç tarihi geri gitmeyecek.

Ayrıca 5434 sayılı kanuna tabi çalışmakta iken, sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutuklananlardan, 12 Eylül darbesinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, herhangi bir nedenle hizmet sayılmayan gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri, hizmet sürelerine eklenecek. Bunun için kendileri veya hak sahiplerinin bu durumlarını belgelemeleri, 25 Ağustos'a kadar (altı ay içerisinde) talepte bulunmaları gerekiyor. Bu durumdaki mağdurların talepte bulunmaları kaydıyla, gözaltına alındıkları veya tutuklandıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesinin talep tarihindeki katsayılar ve emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak borçlanma tutarının aynı sürede kendilerince veya hak sahiplerince ödenmesi halinde hizmet sürelerine eklenecek.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihine kadar, kendi sigortalılıklarından dolayı sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlanmış olanlar ile yukarıda belirtilen kapsamda sayılan süreleri herhangi bir şekilde sigortalılık hizmeti olarak değerlendirilmiş olanlar, yeni getirilen borçlanma imkanından faydalanamıyor. Gelir veya aylık bağlanmayan ya da toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenler, borçlanacakları bu süreler ile birlikte emekli veya yaşlılık aylığına veya gelire hak kazanacak olanlara, geçmişe yönelik aylık ve farkı ödenmiyor. Bu kapsamda borçlandırılan süreler emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmayacak.

Konular